Tájékoztató a jótállási jogokról


 • A vásárlót a Polgári törvénykönyvről szóló 1959 évi törvény 306-307 paragrafusaiban, valamint az 1978. év II. törvényerejű rendelet VI.§ (1) bekezdésében, valamint a 117/1991. (IX.10) kormányrendeletben meghatározott jogok illetik meg.
 • A jótállás időtartama a vásárlástól számított 12 hónap.
 • A vásárlónak a jótálláson alapuló igénye érvényesítésével kapcsolatos nyilatkozatát, a jótállás keretébe tartozó javításokat a forgalmazó telephelyén kell bejelentenie.
 • A vásárló jótállási igényét szabályosan kitöltött pénztárgépnapló, vásárlási számla, kitöltött jótállási jegy egyidejű bemutatásával érvényesítheti. A vállalat a vásárlói kifogást csak az áru eladásakor adott fizetési bizonylat bemutatását követően köteles megvizsgálni (37/1996 (VI.28)KM rendelete I.§-a szerint).

A jótállás időtartama alatt a garancia feltételei:

 • Rendeltetésszerű használat.
 • A pénztárgép értékesítője által forgalmazott bevizsgált és jóváhagyott kellékanyag és/vagy eszköz használata.
 • Félévenkénti karbantartás.
 • Szabályosan kitöltött jótállási jegy.
 • Eredeti számla bemutatása.

Nem érvényesíthető a jótállási igény:

 • Ha a készülék vagy annak gépnaplója nem azonosítható, illetve a gépnapló nem a valóságnak megfelelő adatokat tartalmaz.
 • Ha a hiba rendeltetésellenes használat, szakszerűtlen szállítás vagy tárolás, törés, rongálás következménye.
 • Ha külsérelmi vagy felületi rongálódását vagy elváltozást eredményező a használat miatt következik be hiba.
 • Ha a készülék javítása lehetetlenné válik a forgalmazó vagy a szerviz működési körén kívül álló okok miatt (pl. a felhasználó bármely ok miatt akadályozza a szerviz tevékenységét.)
 • Ha a hiba a készüléken kívül álló ok (pl. hálózati feszültség változása, elemi kár, természeti csapás, szennyeződés, folyadék, stb.) miatt következett be.
 • Ha a pénztárgép javítását illetéktelen személy végezte el, a nyomtatószerkezetbe a felhasználó belenyúlt, az adóügyi plomba sérült vagy nem olvasható.
 • Ha nem az Eladó által előírt szerelés vagy szerelési kísérlet történik.
 • Ha más rendszerekkel történő együtt használat esetén e más rendszerek állapota vagy hibája.

Egyéb rendelkezések:

 • Meghibásodáskor a felhasználó köteles a kijelölt szervizt haladéktalanul értesíteni, a szükséges javítás el nem végeztetéséből eredő károk a felhasználót terhelik. A helyszíni javítás sikertelensége esetén, illetve az eleve szerviztelephelyi garanciával értékesített készülékeknél a javítással összefüggő szállítás, vagy annak díja a felhasználót terheli.
 • A javítást vagy cserét – a termék tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kell elvégezni. A forgalmazónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

A jótállás nem vonatkozik:

 • A természetes elhasználódásból eredő hibákra (pl. billentyűtábla, motor, csúszó-kopó alkatrészek).
 • A karbantartás elmulasztása miatt bekövetkező hibákra.
 • A pénztárgép telepes üzemmódját biztosító akkumulátorra.

3COM Netregister Kft. 3300 Eger, Bethlen Gábor u. 11. Tel.: +36 36 512 360 Fax.: +36 36 512 059 E-mail: info@3comnetregister.hu